21 Ağustos 2023 Pazartesi

C#'DA DEĞİŞKEN TANIMLA VE KULLAN


Öncelikle Visual Studio'da C# Konsol Uygulaması oluşturuyoruz ve Main metodu içerisine sırasıyla aşağıdaki kodları yazıyoruz.

int abc;

int yas = 18;

int deger = int.MaxValue;

Console.WriteLine(deger);

Console.ReadLine();

Yukarıdaki int veri tipidir ve sonra gelenler tanımlamanın (değişkenin) adıdır. Burada int deger = int.MaxValue; koduyla alabileceği en yüksek değeri verdik ve Başlat dediğimizde ekrana bu en yüksek değeri 2147483647 olarak yazdırdık.

Peki en yüksek değerden fazla bir sayı yazdırmak istersek ne olur? Bu durumda editörümüz en başta bizi uyaracaktır. Örneğin aşağıdaki kodumuzu bu sayının 1 fazlasıyla çalıştırmaya çalışalım.

 int abc;

 int yas = 18;

 int deger = int.MaxValue;

 int deger2 = 2147483648;

Console.WriteLine(deger2);

Console.ReadLine();

Bu durumda kodumuz çalışmayacaktır ve editörümüz veri tipini UInt'e çevirmemizi isteyecektir.

Yine aşağıda farklı 2 örnekte değişkenlere değer atayalım ve kodlarımızı kısaltalım.

int a, b, c;

a = 0;

b= 1;

c= 3;

Console.WriteLine(a);

Console.WriteLine(b);

Console.WriteLine(c);

Console.ReadLine();

Şimdi ise aşağıda kodlarımızı basitçe kısaltıyoruz.

int a = 0, b = 1, c = 3;

Console.WriteLine(a);

Console.WriteLine(b);

Console.WriteLine(c);

Console.ReadLine();

Şimdi de farklı veri tipleri deneyelim. Eğer float ve decimal veri tipi deniyorsak, aralarındaki kapasite farkından dolayı aşağıdaki gibi sayıların sonlarına harf eklememiz gerekecektir.

double d1 = 1.2;

float f1 = 2.3F;

decimal dec1 = 834.54M;

Aşağıda karakter tanımlamak için char kodunu kullanalım ama unutmayalım char yalnızca 1 karakter alır.

char ch = 'A';

Console.WriteLine(ch);

Console.ReadLine();

Daha sonra sonra aynı kodları aşağıdaki gibi değiştirelim ve bilgisayarda her karakterin bir sayısal karşılığı olduğu için bu karşılığı yazdıralım.

char ch1 = (char)54;

Console.WriteLine(ch1);

Console.ReadLine();

Bu kodları Başlat deyince karşımıza 6 sayısı çıkacak. 54'ün klavyedeki karşılığı bu sayıdır.

Yine farklı veri tipleri tanımlayarak aralarından birini yazdıralım.

int abc1 = 0;

double abc2 = new double();

bool abc3 = default(bool);

Console.WriteLine(abc3);

Console.ReadLine();

Sıra geldi konumuzla ilgili küçük programlar yapmaya. Önce dairenin alanını hesaplayarak başlayalım.

double radius;

double area;

radius = 10.0;

area = radius * radius * 3.1416;

Console.WriteLine("Alan :" + area);

Console.ReadLine();

Şimdi de bu kodları kısaltalım.

double radius = 10.0, area = radius * radius * 3.1416;

Console.WriteLine("Alan :" + area);

Console.ReadLine();

Şimdi de indirimli fiyat hesaplayalım.

decimal price;

decimal discount;

decimal discounted_price;

price = 19.95M;

discount = 0.15M;

discounted_price = price - (price * discount);

Console.WriteLine("Discounted Price : $ " + discounted_price);

Console.ReadLine();

Şimdi de bu kodları kısaltalım.

decimal price = 19.95M, discount = 0.15M, discounted_price = price - (price * discount);

Console.WriteLine("Discounted Price : $ " + discounted_price);

Console.ReadLine();

Sıra geldi metin birleştirme işlemine.

string ad, soyad, email, fb_profil, sonuc, ayirac = "**********";

ad = "XX";

soyad = "YY";

email = "xxyy@gmail.com";

fb_profil = "fb.com/xxyy";

sonuc = ayirac + "\n" +

"Ad : " + ad + "\n" +

"Soyad : " + soyad + "\n" +

"Email : " + email + "\n" +

"Facebook : " + fb_profil + "\n" +

ayirac;

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

Şimdi de hızlı metin birleştirme işlemini yapalım. Çünkü çok fazla metin olduğunda yukarıdaki kod kasabiliyor.

string ad, soyad;

ad = "XX";

soyad = "YY";

StringBuilder builder = new StringBuilder();

builder.Append("Ad : " + ad);

builder.Append(Environment.NewLine);

builder.Append("Soyad : " + soyad);

Console.WriteLine(builder.ToString());

Console.ReadLine();

Şimdi de metne dışarıdan değer alacağız.

string ad, soyad, sonuc, ayirac = "**********";

ad = "XX";

soyad = "YY";

Console.Write("Ad : ");

ad = Console.ReadLine();

Console.Write("Soyad : ");

soyad = Console.ReadLine();

sonuc = ayirac + "\n" +

"Ad : " + ad + "\n" +

"Soyad : " + soyad + "\n" +

ayirac;

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

Son olarak da aşağıda metne boş değer atama çeşitleriyle ilgilenip konumuzu sonlandırıyoruz.

string s1 = "";

string s2 = string.Empty;

string s3 = null;

Console.WriteLine(s1);

Console.WriteLine(s2);

Console.WriteLine(s3);

Console.ReadLine();

Paylaş:

0 Yorumlar:

Yorum Gönder

İSTATİSTİK

KİTAP ÖNERİSİ