Yazılım Nedir?

Yazılım, temelde bilgisayara nasıl çalışacağını söyleyen komutlar ve veriler bütünüdür.

Bilişim Nedir?

Bilişim, bir anlamda “paylaşmak” demektir. Bilgisayar ve yazılımların insanların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği uçsuz bucaksız bir platformdur.

Bilgisayar Mühendisliği Nedir?

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve bilgisayar tabanlı sistemlerin yazılım ve donanımlarının tasarımı, gerçekleştirimi ve yönetimi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Mühendislik Nedir?

Mühendis; teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur.

Bilim ve Teknoloji İlişkisi Nedir?

Teknoloji, bilimsel keşiflerin uygulamalarını sağlarken, bilim teknolojik ilerlemelerin temelini oluşturan bilgiyi sunar.

29 Eylül 2023 Cuma

C#'DA VIRTUAL/OVERRIDE

Aşağıdaki gibi 2 ayrı sınıf oluşturuyoruz ve kodları giriyoruz.class Muhendis : Calisan_
{
    public string Tur { get; set; }
    public string Departman { get; set; }

    public override double MaasHesapla()
    {
        return base.MaasHesapla() * 4;
    }
}


class Calisan_
{
    public int ID { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
    public string Soyad { get; set; }
    public string Unvan { get; set; }

    public virtual double MaasHesapla()
    {
        return 1.300;
    }

    public override string ToString()
    {
        return this.Ad + " " + this.Soyad;
    }

}
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {

        // Virtual / Override

        Calisan_ isci = new Calisan_();
        isci.Ad = "Taylan";
        isci.Soyad = "Akbaba";
        Console.WriteLine(isci.ToString());
        Console.WriteLine("Maaş : " + isci.MaasHesapla());


        Muhendis muhendis = new Muhendis();
        muhendis.Ad = "Pater";
        muhendis.Soyad = "Alba";
        Console.WriteLine(muhendis.ToString());
        Console.WriteLine("Maaş : " + muhendis.MaasHesapla());        Console.ReadLine();
        
    }
}

Ve çalıştırıyoruz.
Paylaş:

21 Eylül 2023 Perşembe

C#'DA DÖNGÜLER

 FOR DÖNGÜSÜ

for (int i = 0; i <= 7; i++)

Console.WriteLine("TALO");

Console.ReadLine();


int sonuc = 0;

for (int i = 1; i <= 7; i++)

{

sonuc += i;

Console.WriteLine("Sonuç : " + sonuc);

}

Console.ReadLine();
int[] dizi = new int[10];
int i = 0, x = 0;


for (; i < dizi.Length;)
{
x = dizi.Length;
i++;


}
Console.WriteLine(x - i);
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(i);


Console.ReadLine();


int i = 0;
for (/*dışarıda tanımladık*/; i < 3;/*içeride tanımladık*/)
{
Console.WriteLine("Döngü içi : " + i);
i++;
}
Console.WriteLine("Döngü dışı : " + i);
Console.ReadLine();for (; ; )
Console.WriteLine("AA");


for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i != 3)
{
Console.WriteLine("Değer : " + i);
}
else
{
Console.WriteLine("Hediye kazandınız!");
}
}


for (int i = 20; i >= 0; i--)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();


int bolunebilen = 0, bolunemeyen = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünebilen : " + i);
bolunebilen++;
}
else if (i % 5 != 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünemeyen : " + i);
bolunemeyen++;
}
}
Console.WriteLine("Bölünebilen Sayı Toplam : " + bolunebilen);
Console.WriteLine("Bölünemeyen Sayı Toplam : " + bolunemeyen);
Console.ReadLine();

Console.Write("Sayı : ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Kaça : ");
int kacaBol = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


int bolunebilen = 0, bolunemeyen = 0;
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
if (i % kacaBol == 0)
{
Console.WriteLine("Bölünebilen : " + i);
bolunebilen++;
}
else
{
Console.WriteLine("Bölünemeyen : " + i);
bolunemeyen++;
}
}
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine("******************************");
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine(bolunebilen + " adet bölünebilen sayı bulundu!");
Console.WriteLine(bolunemeyen + " adet bölünemeyen sayı bulundu!");
Console.ReadLine();

WHILE DÖNGÜSÜ

while (true)
{


}
Console.ReadLine();while (true)
{
Console.WriteLine("Deep I/O");
}
Console.ReadLine();
int i = 0;
while (i <= 7)
{
Console.WriteLine("Deep I/0 : " + i);
i++;
}
Console.ReadLine();

int bolunebilen = 0, bolunemeyen = 0;
int i = 1;
while (i <= 100)
{
if (i % 5 == 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünebilen : " + i);
}
else if (i % 5 != 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünemeyen : " + i);
}
i++;
}
Console.WriteLine("Bölünebilen Sayı Toplam : " + bolunebilen);
Console.WriteLine("Bölğnemeyen Sayı Toplam : " + bolunemeyen);
Console.ReadLine();Console.Write("Sayı : ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


Console.Write("Kaça : ");
int kacaBol = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


int bolunemeyen = 0, bolunebilen = 0, i = 1;
while (i <= sayi)
{
if (i % kacaBol == 0)
{
Console.WriteLine("Bölünebilen : " + i);
bolunebilen++;
}
else
{
Console.WriteLine("Bölünemeyen : " + i);
bolunemeyen++;
}
i++;
}
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine("******************************");
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine(bolunebilen + " adet bölünebilen sayı bulundu!");
Console.WriteLine(bolunemeyen + " adet bölünemeyen sayı bulundu!");
Console.ReadLine();

DO WHİLE DÖNGÜSÜ


 do
{
Console.WriteLine("Deep I/O");
}
while (false);
string str;


int counter = 0, lenght = 0;


do
{
Console.Write("Şifre : ");
str = Console.ReadLine();
lenght = str.Length;
counter++;
} while (str != "12345");


Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Deneme Sayısı : " + counter);
Console.WriteLine("Şifre Uzunluk : " + lenght);
Console.WriteLine("Döngüden Çıkıldı");
Console.ReadLine();
string mesaj = false ? "Doğru" : "Yanlış";
Console.WriteLine(mesaj);
Console.ReadLine();int counter = 0;
bool isValid = false;
string message = string.Empty;
string str = string.Empty;
do
{
Console.Write("Şifreyi Girin : ");
str = Console.ReadLine();
if (str == "12345")
{
isValid = true;
}
counter++;
if (counter >= 5)
{
break;
}
}
while (str != "12345");
Console.WriteLine("***************");
message = isValid ? " Başarılı" : " Başarısız";
Console.WriteLine("Giriş" + message);
Console.WriteLine("Parola Deneme Sayısı : " + counter);
Console.WriteLine("***************");
Console.ReadLine();
BREAK VE CONTINUE

for (int i = 0; i <= 10; i++)
{
if (i < 9)
{
continue;
}
Console.WriteLine(i);
}
Console.WriteLine("Döngü Bitti!");
Console.ReadLine();

int sayi = 0;
for (; ; )
{
Console.WriteLine("Bir Sayı Girin :");


sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


if (sayi == 0)
break;


if (sayi == 5)
{
Console.WriteLine("Sayı Değeri 5");
continue;
}
}
Console.WriteLine("Döngü Bitti!");
Console.ReadLine();FOREACH

int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 62, 32, 12, 12 };
foreach (int sayi in dizi)
{
Console.WriteLine(sayi);
}
Console.ReadLine();Paylaş:

18 Eylül 2023 Pazartesi

C#'DA KOLEKSİYONLAR

KOLEKSİYONLAR

JENERİK OLMAYAN KOLEKSİYONLAR

ArrayList Sehirler = new ArrayList();

Sehirler.Add("İstanbul");

Sehirler.Add("Ankara");

Sehirler.Add("İzmir");

Sehirler.Add("Antalya");

Sehirler.Add("Adana");foreach (var sehir in Sehirler)

{

Console.WriteLine(sehir);

}

Console.ReadLine();ArrayList Sehirler = new ArrayList();
Sehirler.Add("İstanbul");
Sehirler.Add("Ankara");
Sehirler.Add("İzmir");
Sehirler.Add("Antalya");
Sehirler.Add("Adana");

Console.WriteLine("Count : " + Sehirler.Count);
Console.WriteLine("Capacity : " + Sehirler.Capacity);
Console.ReadLine();
ArrayList Sehirler = new ArrayList();
Sehirler.Add("İstanbul");
Sehirler.Add("Ankara");
Sehirler.Add("İzmir");
Sehirler.Add("Antalya");
Sehirler.Add("Adana");

Console.WriteLine("Count : " + Sehirler.Count);
Console.WriteLine("Capacity : " + Sehirler.Capacity);
Sehirler.Capacity = 100;
Console.WriteLine("Capacity : " + Sehirler.Capacity);
Console.ReadLine();
ArrayList Sehirler = new ArrayList();
Sehirler.Add("İstanbul");
Sehirler.Add("Ankara");
Sehirler.Add("İzmir");
Sehirler.Add("Antalya");
Sehirler.Add("Adana");

object[] sehirX = Sehirler.ToArray();
fo


reach (var seh in sehirX)
{
    Console.WriteLine(seh);
}

Console.ReadLine();
ArrayList liste = new ArrayList();
liste.Add("İstanbul");
liste.Add(4.3M);
liste.Add(false);
liste.Add(new Program());
liste.Add("Mersin");
liste.Add("Ankara");

for (int i = 0; i < liste.Count; i++)
{
Console.WriteLine(liste[i]);
}

Console.WriteLine(liste[1]);
Console.WriteLine(liste[1].GetType());
Console.WriteLine(Convert.ToDecimal(liste[1]) * Convert.ToDecimal(liste[1]));
Console.ReadLine();
Hashtable Siniflar = new Hashtable();
Siniflar.Add("007", "Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı");
Siniflar.Add("008", "Sistem ve Ağ Uzmanlığı");
Siniflar.Add("005", "Ağ");
Siniflar.Add("001", "Ağ Uzmanlığı");
Siniflar.Add("021", "Uzmanlık");


foreach (DictionaryEntry sinif in Siniflar)
{
Console.WriteLine(sinif.Key);
}
Console.ReadLine();
JENERİK KOLEKSİYONLAR

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


foreach (var dil in Diller)
{
Console.WriteLine(dil);
}
Console.ReadLine();

<------------------------------>

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


for (int i = 0; i < Diller.Count; i++)
{
Console.WriteLine(Diller[i]);
}
Console.ReadLine();Aşağıdaki kodlar son dili yazdırır.

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


Console.WriteLine(Diller[Diller.Count - 1]);
Console.ReadLine();Aşağıdaki kodlar ikinci dili siler.

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


Console.WriteLine(Diller[Diller.Count - 1]);
Diller.RemoveRange(1, 2);


foreach (var li in Diller)
{
Console.WriteLine(li);
}
Console.ReadLine();Paylaş:

C#'DA DİZİLER

DİZİLERDİZİ TANIMLAMA

int[] dizi = new int[25];

bool[] dizi1 = new bool[10];

int[] dizi2;

dizi2 = new int[20];


DİZİYE DEĞER ATAMA

int[] strDizi = new int[3];

strDizi[0] = 5;

strDizi[1] = 7;

strDizi[2] = 9;

Console.WriteLine("Değer : " + strDizi[2]);

Console.ReadLine();

STRİNG DİZİ OLUŞTURMA

string[] sDizi = new string[4];

sDizi[0] = "T";

sDizi[1] = "A";

sDizi[2] = "L";

sDizi[3] = "O";

Console.ReadLine();

DİZİYİ OLUŞTURURKEN DEĞER ATAMA

string[] fString = { "ali", "ata", "bak" };

for(int i = 0; i < fString.Length; i++)

{

Console.WriteLine(fString[i]);

}

Console.ReadLine();

<------------------------>

string akademi = "TAYLAN";

for(int i = 0; i < akademi.Length; i++)

{

Console.WriteLine(akademi[i]);

}

Console.ReadLine();

<------------------------>

string[] sehirler = new string[3];

sehirler[0] = "İstanbul";

sehirler[1] = "Ankara";

sehirler[2] = "Adana";

Console.WriteLine(sehirler[2]);

Console.ReadLine();

<------------------------>

string[] sehirler = new string[3];

sehirler[0] = "İstanbul";

sehirler[1] = "Ankara";

sehirler[2] = "Adana";


for (int i = 0; i < sehirler.Length; i++)

{

Console.WriteLine(sehirler[i]);

}

Console.ReadLine();

<------------------------>

BİR ÖNCEKİ ÖRNEĞİ CHARLARINA AYIRMAK İSTERSEK

string[] sehirler = new string[3];

sehirler[0] = "İstanbul";

sehirler[1] = "Ankara";

sehirler[2] = "Adana";


for (int i = 0; i < sehirler.Length; i++)

{

for (int j = 0; j < sehirler[i].Length; j++)

{

Console.WriteLine(sehirler[i][j]);

}

Console.WriteLine("******");

}

Console.ReadLine();

<------------------------>

string[] sehirler = new string[3];

sehirler[0] = "İstanbul";

sehirler[1] = "Ankara";

sehirler[2] = "Adana";for (int i = 0; i < sehirler.Length; i++)

{

if (sehirler[i] == "Ankara")

{

Console.WriteLine(sehirler[i] + " İli içerisinde dönülüyor.");

Thread.Sleep(2000);

for (int h = 0; h < sehirler[i].Length; h++)

{

if (h == 3)

{

Console.WriteLine("Aranılan bulundu : " + sehirler[i][h]);

}

}

}

}

Console.ReadLine();

ELEMAN SAYISINI KONSOLDAN ALARAK DİZİ OLUŞTURMA

Console.Write("Eleman Sayısı : ");

int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int[] dizi = new int[sayi];


for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)

{

Console.WriteLine(dizi[i]);

}

Console.ReadLine();

DİZİNİN HER İNDEKSİNDE BİR ÖNCEKİ İNDEKSİN 2 İLE ÇARPIMINI YAZMAK

int[] values = new int[3];

values[0] = 5;

values[1] = values[0] * 2;

values[2] = values[1] * 2;

Console.WriteLine(values[2]);

Console.ReadLine();

<------------------------>

int[] values = new int[3];

values[0] = 5;

for (int i = 1; i < values.Length; i++)

{

values[i] = values[i - 1] * 2;

}

Console.WriteLine(values[2]);

Console.ReadLine();

İKİ BOYUTLU DİZİLER

int[,] ikiBoyut =

{

{ 1,2 },

{ 3,4 },

{ 5,6 },

{ 7,8 }

};


for (int i = 0; i < 4; i++)

{

for (int j = 0; j < 2; j++)

{

Console.WriteLine(ikiBoyut[i,j]);

}

}

ikiBoyut[0, 0] = 10;

ikiBoyut[0, 1] = 20;

ikiBoyut[1, 0] = 30;

ikiBoyut[1, 1] = 40;

ikiBoyut[2, 0] = 50;

ikiBoyut[2, 1] = 60;

ikiBoyut[3, 0] = 70;

ikiBoyut[3, 1] = 80;for (int i = 0; i < 4; i++)

{

for (int j = 0; j < 2; j++)

{

Console.WriteLine(ikiBoyut[i, j]);

}

}

Console.ReadLine();

ÜÇ BOYUTLU DİZİLER
int[,,] ucBoyut =
{
{ { 1,2 }, { 3,4 } },
{ { 5,6 }, { 7,8 } },
{ { 9,10 }, { 11,12 } },
{ { 13,14 }, { 15,16 } }
};


for (int i = 0; i < 4; i++)
{
for (int j = 0; j < 2; j++)
{
for (int k = 0; k < 2; k++)
{
Console.WriteLine(ucBoyut[i, j, k]);
}
}
}

ucBoyut[0, 0, 0] = 10;
ucBoyut[0, 0, 1] = 20;
ucBoyut[0, 1, 0] = 30;
ucBoyut[0, 1, 1] = 40;
ucBoyut[1, 0, 0] = 50;
ucBoyut[1, 0, 1] = 60;
ucBoyut[1, 1, 0] = 70;
ucBoyut[1, 1, 1] = 80;


for (int i = 0; i < 4; i++)
{
for (int j = 0; j < 2; j++)
{
for (int k = 0; k < 2; k++)
{
Console.WriteLine(ucBoyut[i, j, k]);
}
}
}
Console.ReadLine();

DÜZENSİZ DİZİLER
int[][] jagged =
{
new int[]{1,2,3,4,5,6 },
new int[]{1,2},
new int[]{1,2,3,4},
new int[]{1}
};


foreach (var jag in jagged)
{
foreach (var eleman in jag)
{
Console.WriteLine(eleman);
}
Console.WriteLine();
}
Console.ReadLine();
Paylaş:

10 Eylül 2023 Pazar

C#'DA OPERATÖRLER

Operatörler, ve kullanımları aşağıdaki örneklerdeki gibidir.

ARİTMETİK OPERATÖRLER

int x = 10;

int y = 5;

int result;


Console.WriteLine("x + y = {0}", x + y);

Console.WriteLine("x - y = {0}", x - y);

Console.WriteLine("x * y = {0}", x * y);

Console.WriteLine("x / y = {0}", x / y);


Console.ReadLine();

int m = 10;

int n = 4;


int p = m / n;

int x = m / n;

int y = m / n;


Console.WriteLine("p = {0} ", p);

Console.WriteLine("x = {0} ", x);

Console.WriteLine("y = {0} ", y);


Console.ReadLine();
int x, y, sonuc;

float fsonuc;


x = 7;

y = 5;


sonuc = x / y;

Console.WriteLine("x/y: {0}", sonuc);


fsonuc = (float)x / y;

Console.WriteLine("x/y: {0}", fsonuc);


fsonuc = x / (float)y;Console.WriteLine("x/y: {0}", fsonuc);


fsonuc = (float)x / (float)y;Console.WriteLine("x/y: {0}", fsonuc);


fsonuc = (float)(x / y);

Console.WriteLine("x/y: {0}", fsonuc);

Console.ReadLine();

double x = 13;

double y = 7;

double sonuc = x % y;


Console.WriteLine("x % y = {0}", sonuc);

Console.ReadLine();

double x = 10.57;

double y = 4.83;

double sonuc = x % y;


Console.WriteLine("x % y = {0}", sonuc);

Console.ReadLine();
int toplam = 0, fark = 0, carpim = 0, modulo = 0;

float bolum = 0;

int sayi1 = 10, sayi2 = 2;


toplam = sayi1 + sayi2;

fark = sayi1 - sayi2;

carpim = sayi1 * sayi2;

bolum = sayi1 / sayi2;

modulo = 3 % sayi2;


Console.WriteLine("sayı1 = {0}, sayı2 = {1}", sayi1, sayi2);

Console.WriteLine();

Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", sayi1, sayi2, toplam);

Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", sayi1, sayi2, fark);

Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", sayi1, sayi2, carpim);

Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", sayi1, sayi2, bolum);

Console.WriteLine();

Console.WriteLine("3 sayısı {0} ile bölününce {1} kalır", sayi2, modulo);


Console.ReadLine();

int x = 5;

Console.WriteLine("x = {0}", x);

Console.WriteLine("++x değeri = {0}", ++x);

Console.WriteLine("x = {0}", x);

x = 5;

Console.WriteLine("x++ değeri = {0}", x++);

Console.WriteLine("x = {0}", x);


Console.ReadLine();


int n = 35;

float x = 12.7f;


Console.WriteLine("n = {0} iken --n = {1} ve n = {2} olur.", n, --n, n);

Console.WriteLine("n = {0} iken ++n = {1} ve n = {2} olur.", n, ++n, n);

Console.WriteLine("n = {0} iken n-- = {1} ve n = {2} olur.", n, n--, n);

Console.WriteLine("n = {0} iken n++ = {1} ve n = {2} olur.", n, n++, n);

Console.WriteLine();

Console.WriteLine("x = {0} iken --x = {1} ve x = {2} olur.", x, --x, x);

Console.WriteLine("x = {0} iken ++x = {1} ve x = {2} olur.", x, ++x, x);

Console.WriteLine("x = {0} iken x-- = {1} ve x = {2} olur.", x, x--, x);

Console.WriteLine("x = {0} iken x++ = {1} ve x = {2} olur.", x, x++, x);


Console.ReadLine();


int sayi = 0;

int onelArtim;

int onelEksim;

int sonalArtim;

int sonalEksim;

int pozitif;

int negatif;

sbyte bitNot;

bool logNot;


onelArtim = ++sayi;

Console.WriteLine("Önel-Artım: {0}", onelArtim);


onelEksim = --sayi;

Console.WriteLine("Önel-Eksim: {0}", onelEksim);


sonalEksim = sayi--;

Console.WriteLine("Sonal-Eksim: {0}", sonalEksim);


sonalArtim = sayi++;

Console.WriteLine("Sonal-Artim: {0}", sonalArtim);

Console.WriteLine("Sayının son değeri {0}", sayi);


pozitif = -sonalArtim;

Console.WriteLine("Pozitif: {0}", pozitif);


negatif = +sonalArtim;

Console.WriteLine("Negatif: {0}", negatif);


bitNot = 0;

bitNot = (sbyte)(-bitNot);

Console.WriteLine("Bitwise Not: {0}", bitNot);


logNot = false;

logNot = !logNot;

Console.WriteLine("Logical Not: {0}", logNot);


Console.ReadLine();

int x = 5;

Console.WriteLine("x = {0} ise x-- * x-- = {1}", x, x-- * x--);

Console.WriteLine("x = {0} ise x++ * x++ = {1}", x, x++ * x++);

Console.WriteLine("x = {0} ise x-- * x++ = {1}", x, x-- * x++);

Console.WriteLine("x = {0} ise --x * --x = {1}", x, --x * --x);

Console.WriteLine("x = {0} ise x-- * x = {1}", x, x-- * x);

Console.WriteLine("x = {0} ise --x * ++x = {1}", x, --x * ++x);

Console.WriteLine("x = {0} ise x * x-- = {1}", x, x * x--);

Console.WriteLine("x = {0} ise x-- * x++ = {1}", x, x-- * x++);


Console.ReadLine();

int x, y, sonuc;

float fsonuc;


x = 7;

y = 5;


sonuc = x + y;

Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", x, y, sonuc);


sonuc = x - y;

Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", x, y, sonuc);


sonuc = x * y;

Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", x, y, sonuc);


sonuc = x / y;

Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", x, y, sonuc);


fsonuc = (float)x / (float)y;

Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", x, y, fsonuc);


sonuc = x % y;

Console.WriteLine("{0} % {1} = {2}", x, y, sonuc);


Console.ReadLine();


int x = 10;

int y = 4;

bool sonuc;


sonuc = (x > y);

Console.WriteLine("x > y = {0}", sonuc);


sonuc = (x < y);

Console.WriteLine("x < y = {0}", sonuc);


sonuc = (x <= y);

Console.WriteLine("x <= y = {0}", sonuc);


sonuc = (x >= y);

Console.WriteLine("x >= y = {0}", sonuc);


sonuc = (x == y);

Console.WriteLine("x == y = {0}", sonuc);


sonuc = (x > y);

Console.WriteLine("x != y = {0}", sonuc);

Console.ReadLine();

MANTIKSAL OPERATÖRLERstatic bool aaaa()

{

Console.WriteLine("aaaa fonksiyonu çağırıldı");

return false;

}

static bool bbbb()

{

Console.WriteLine("bbbb fonksiyonu çağırıldı");

return true;

}

public static void Main()

{

Console.WriteLine("regular AND:");

Console.WriteLine("Sonuç : {0}", aaaa() & bbbb());

Console.WriteLine("kısa-devre AND:");

Console.WriteLine("Sonuç : {0}", aaaa() && bbbb());


Console.ReadLine();


int x = 5;

int y = 4;


Console.WriteLine(5 == 6 - 1 && 7 > 6);

Console.WriteLine(5 >= 4 && 7 < 6 + 3);

Console.WriteLine(5 != 4 && 7 - 1 == 6);

Console.WriteLine(!(5 == 4) && 7 > 6);

Console.ReadLine();

int x = 5;

int y = 4;


Console.WriteLine(5 == 6 - 1 || 7 > 6);

Console.WriteLine(5 >= 4 || 7 < 6 + 3);

Console.WriteLine(5 != 4 || 7 - 1 == 6);

Console.WriteLine(!(5 == 4) || 7 > 6);

Console.ReadLine();

ATAMA OPERATÖRLERİint x = 5;

int y = 5;


Console.WriteLine("x = {0} ve y = {1}", x, y);


x = x + y;


Console.WriteLine("x = x + y ise x = {0}", x + y);


x += y;


Console.WriteLine("x += y ise x = {0}", x);


Console.WriteLine("************");


x = x - y;


Console.WriteLine("x = x - y ise x = {0}", x - y);


Console.WriteLine("************");


x -= y;


Console.WriteLine("x -= y ise x = {0}", x);


x = x * y;


Console.WriteLine("x = x * y ise x = {0}", x * y);


x *= y;


Console.WriteLine("x *= y ise x = {0}", x);


Console.WriteLine("************");


x = x / y;


Console.WriteLine("x = x / y and x = {0}", x / y);


x = x /= y;


Console.WriteLine("x = x /= y and x = {0}", x);


x = x % y;


Console.WriteLine("x = x % y and x = {0}", x % y);


x = x %= y;


Console.WriteLine("x %= y ise x = {0}", x);

Console.ReadLine();Paylaş:

İSTATİSTİK

KİTAP ÖNERİSİ