21 Eylül 2023 Perşembe

C#'DA DÖNGÜLER

 FOR DÖNGÜSÜ

for (int i = 0; i <= 7; i++)

Console.WriteLine("TALO");

Console.ReadLine();


int sonuc = 0;

for (int i = 1; i <= 7; i++)

{

sonuc += i;

Console.WriteLine("Sonuç : " + sonuc);

}

Console.ReadLine();
int[] dizi = new int[10];
int i = 0, x = 0;


for (; i < dizi.Length;)
{
x = dizi.Length;
i++;


}
Console.WriteLine(x - i);
Console.WriteLine(x);
Console.WriteLine(i);


Console.ReadLine();


int i = 0;
for (/*dışarıda tanımladık*/; i < 3;/*içeride tanımladık*/)
{
Console.WriteLine("Döngü içi : " + i);
i++;
}
Console.WriteLine("Döngü dışı : " + i);
Console.ReadLine();for (; ; )
Console.WriteLine("AA");


for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i != 3)
{
Console.WriteLine("Değer : " + i);
}
else
{
Console.WriteLine("Hediye kazandınız!");
}
}


for (int i = 20; i >= 0; i--)
{
Console.WriteLine(i);
}
Console.ReadLine();


int bolunebilen = 0, bolunemeyen = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
if (i % 5 == 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünebilen : " + i);
bolunebilen++;
}
else if (i % 5 != 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünemeyen : " + i);
bolunemeyen++;
}
}
Console.WriteLine("Bölünebilen Sayı Toplam : " + bolunebilen);
Console.WriteLine("Bölünemeyen Sayı Toplam : " + bolunemeyen);
Console.ReadLine();

Console.Write("Sayı : ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write("Kaça : ");
int kacaBol = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


int bolunebilen = 0, bolunemeyen = 0;
for (int i = 1; i <= sayi; i++)
{
if (i % kacaBol == 0)
{
Console.WriteLine("Bölünebilen : " + i);
bolunebilen++;
}
else
{
Console.WriteLine("Bölünemeyen : " + i);
bolunemeyen++;
}
}
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine("******************************");
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine(bolunebilen + " adet bölünebilen sayı bulundu!");
Console.WriteLine(bolunemeyen + " adet bölünemeyen sayı bulundu!");
Console.ReadLine();

WHILE DÖNGÜSÜ

while (true)
{


}
Console.ReadLine();while (true)
{
Console.WriteLine("Deep I/O");
}
Console.ReadLine();
int i = 0;
while (i <= 7)
{
Console.WriteLine("Deep I/0 : " + i);
i++;
}
Console.ReadLine();

int bolunebilen = 0, bolunemeyen = 0;
int i = 1;
while (i <= 100)
{
if (i % 5 == 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünebilen : " + i);
}
else if (i % 5 != 0)
{
Console.WriteLine("Beşe bölünemeyen : " + i);
}
i++;
}
Console.WriteLine("Bölünebilen Sayı Toplam : " + bolunebilen);
Console.WriteLine("Bölğnemeyen Sayı Toplam : " + bolunemeyen);
Console.ReadLine();Console.Write("Sayı : ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


Console.Write("Kaça : ");
int kacaBol = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


int bolunemeyen = 0, bolunebilen = 0, i = 1;
while (i <= sayi)
{
if (i % kacaBol == 0)
{
Console.WriteLine("Bölünebilen : " + i);
bolunebilen++;
}
else
{
Console.WriteLine("Bölünemeyen : " + i);
bolunemeyen++;
}
i++;
}
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine("******************************");
Console.WriteLine(Environment.NewLine);
Console.WriteLine(bolunebilen + " adet bölünebilen sayı bulundu!");
Console.WriteLine(bolunemeyen + " adet bölünemeyen sayı bulundu!");
Console.ReadLine();

DO WHİLE DÖNGÜSÜ


 do
{
Console.WriteLine("Deep I/O");
}
while (false);
string str;


int counter = 0, lenght = 0;


do
{
Console.Write("Şifre : ");
str = Console.ReadLine();
lenght = str.Length;
counter++;
} while (str != "12345");


Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Deneme Sayısı : " + counter);
Console.WriteLine("Şifre Uzunluk : " + lenght);
Console.WriteLine("Döngüden Çıkıldı");
Console.ReadLine();
string mesaj = false ? "Doğru" : "Yanlış";
Console.WriteLine(mesaj);
Console.ReadLine();int counter = 0;
bool isValid = false;
string message = string.Empty;
string str = string.Empty;
do
{
Console.Write("Şifreyi Girin : ");
str = Console.ReadLine();
if (str == "12345")
{
isValid = true;
}
counter++;
if (counter >= 5)
{
break;
}
}
while (str != "12345");
Console.WriteLine("***************");
message = isValid ? " Başarılı" : " Başarısız";
Console.WriteLine("Giriş" + message);
Console.WriteLine("Parola Deneme Sayısı : " + counter);
Console.WriteLine("***************");
Console.ReadLine();
BREAK VE CONTINUE

for (int i = 0; i <= 10; i++)
{
if (i < 9)
{
continue;
}
Console.WriteLine(i);
}
Console.WriteLine("Döngü Bitti!");
Console.ReadLine();

int sayi = 0;
for (; ; )
{
Console.WriteLine("Bir Sayı Girin :");


sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());


if (sayi == 0)
break;


if (sayi == 5)
{
Console.WriteLine("Sayı Değeri 5");
continue;
}
}
Console.WriteLine("Döngü Bitti!");
Console.ReadLine();FOREACH

int[] dizi = { 1, 2, 3, 4, 62, 32, 12, 12 };
foreach (int sayi in dizi)
{
Console.WriteLine(sayi);
}
Console.ReadLine();Paylaş:

0 Yorumlar:

Yorum Gönder

İSTATİSTİK

KİTAP ÖNERİSİ