18 Eylül 2023 Pazartesi

C#'DA KOLEKSİYONLAR

KOLEKSİYONLAR

JENERİK OLMAYAN KOLEKSİYONLAR

ArrayList Sehirler = new ArrayList();

Sehirler.Add("İstanbul");

Sehirler.Add("Ankara");

Sehirler.Add("İzmir");

Sehirler.Add("Antalya");

Sehirler.Add("Adana");foreach (var sehir in Sehirler)

{

Console.WriteLine(sehir);

}

Console.ReadLine();ArrayList Sehirler = new ArrayList();
Sehirler.Add("İstanbul");
Sehirler.Add("Ankara");
Sehirler.Add("İzmir");
Sehirler.Add("Antalya");
Sehirler.Add("Adana");

Console.WriteLine("Count : " + Sehirler.Count);
Console.WriteLine("Capacity : " + Sehirler.Capacity);
Console.ReadLine();
ArrayList Sehirler = new ArrayList();
Sehirler.Add("İstanbul");
Sehirler.Add("Ankara");
Sehirler.Add("İzmir");
Sehirler.Add("Antalya");
Sehirler.Add("Adana");

Console.WriteLine("Count : " + Sehirler.Count);
Console.WriteLine("Capacity : " + Sehirler.Capacity);
Sehirler.Capacity = 100;
Console.WriteLine("Capacity : " + Sehirler.Capacity);
Console.ReadLine();
ArrayList Sehirler = new ArrayList();
Sehirler.Add("İstanbul");
Sehirler.Add("Ankara");
Sehirler.Add("İzmir");
Sehirler.Add("Antalya");
Sehirler.Add("Adana");

object[] sehirX = Sehirler.ToArray();
fo


reach (var seh in sehirX)
{
    Console.WriteLine(seh);
}

Console.ReadLine();
ArrayList liste = new ArrayList();
liste.Add("İstanbul");
liste.Add(4.3M);
liste.Add(false);
liste.Add(new Program());
liste.Add("Mersin");
liste.Add("Ankara");

for (int i = 0; i < liste.Count; i++)
{
Console.WriteLine(liste[i]);
}

Console.WriteLine(liste[1]);
Console.WriteLine(liste[1].GetType());
Console.WriteLine(Convert.ToDecimal(liste[1]) * Convert.ToDecimal(liste[1]));
Console.ReadLine();
Hashtable Siniflar = new Hashtable();
Siniflar.Add("007", "Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı");
Siniflar.Add("008", "Sistem ve Ağ Uzmanlığı");
Siniflar.Add("005", "Ağ");
Siniflar.Add("001", "Ağ Uzmanlığı");
Siniflar.Add("021", "Uzmanlık");


foreach (DictionaryEntry sinif in Siniflar)
{
Console.WriteLine(sinif.Key);
}
Console.ReadLine();
JENERİK KOLEKSİYONLAR

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


foreach (var dil in Diller)
{
Console.WriteLine(dil);
}
Console.ReadLine();

<------------------------------>

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


for (int i = 0; i < Diller.Count; i++)
{
Console.WriteLine(Diller[i]);
}
Console.ReadLine();Aşağıdaki kodlar son dili yazdırır.

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


Console.WriteLine(Diller[Diller.Count - 1]);
Console.ReadLine();Aşağıdaki kodlar ikinci dili siler.

List<string> Diller = new List<string>();
Diller.Add("C");
Diller.Add("C++");
Diller.Add("C#");


Console.WriteLine(Diller[Diller.Count - 1]);
Diller.RemoveRange(1, 2);


foreach (var li in Diller)
{
Console.WriteLine(li);
}
Console.ReadLine();Paylaş:

0 Yorumlar:

Yorum Gönder

İSTATİSTİK

KİTAP ÖNERİSİ